en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Aké sú najlepšie platené profesie?

1.jpg

Za samozrejmosť sa dá považovať úmera čím vyššie vzdelanie, tým vyšší (nielen) nástupný plat. Zamestnávateľ sa pri výbere z uchádzačov rozhodne práve pre tých s vysokoškolským titulom, pretože úspešné dokončenie vysokej školy svedčí o záujme uchádzača o prácu, o vzdelávanie a zdokonaľovanie sa. Firmy k vysokoškolskému titulu pristupujú ako k dokladu, ktorý dokazuje nie to, že človek niečo vie, ale skutočnosť, že človek je schopný sa naučiť nové veci. Zárobok vysokoškolákov je o 68% vyšší ako stredoškolákov s maturitou. Plat stredoškolákov je potom o 31% vyšší ako plat zamestnancov s výučným listom alebo len so základnou školou.

Ak sa študent pri štúdiu na VŠ rozhoduje, či sa má plne venovať samotnému štúdiu či ho skĺbiť so zamestnaním, mal by sa rozhodnúť podľa skúseností absolventov. Tí väčšinou potvrdia, že niekoľkomesačná prax vo firme v odbore im dala viac než roky štúdia na škole či univerzite. Samozrejme ale záleží predovšetkým na odbore štúdia a tiež jeho náročnosti. Študent lekárskej fakulty alebo ""matfyzák"" by sa častokrát na škole pri vedľajšom zamestnaní ťažko udržal.

Najnižšie platy sa dlhodobo nachádzajú v profesiách s minimálnou alebo žiadnou potrebnou kvalifikáciou. Napríklad: upratovačka, vrátnik, krajčír, pokladník. U všetkých spomínaných povolaní sa plat začína na hranici 300 eur a len zriedkavo prekročí 500 eur mesačne.

Na najvyššiu platovú úroveň sa hneď po nástupe do pracovného života dostanú predovšetkým špecializovaní pracovníci, napríklad počítačoví odborníci, právnici a zamestnanci bánk, ktorí tiež značne zvyšujú úroveň štatisticky priemerného platu (na ktorý však 2 / 3 zamestnancov nedosiahnu).

Najvyššie platy celkovo si užívajú zamestnanci vrcholného manažmentu - riaditelia a manažéri. Medzi nich patrí: generálny riaditeľ, marketingový riaditeľ, riaditeľ IT, výkonný riaditeľ a ďalší. Nevýhodou vysoko platených miest je potreba sa k nim vypracovať od horšie platených začiatkov. Manažéri a riaditelia sú tiež mnohokrát zodpovední za veľké medzinárodné spoločnosti a ich finančné výsledky.

Pri vynechaní vrcholného manažmentu sa na prvé tri priečky s najvyššími nástupnými platmi dostanú IT architekt, finančný poradca a lekársky poradca.

Ďalšími faktormi pri výške platu je tiež lokalita a pohlavia. V Bratislave sa plat môže pohybovať okolo 1100 eur, zatiaľ čo v Prešovskom kraji môže človek dostávať za absolútne identickú prácu o 400 až 500 eur menej, čiže len 650 eur mesačne. Stále trvajúcou skutočnosťou je, že ženy v Slovenskej republike stále dostávajú v priemere až o 20% (!) nižší plat ako ich mužské náprotivky.