en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Ako firmy pristupujú k psychológii práce?

11.jpg

Vyberajte svoju prácu starostlivo, tak, aby vám prinášala možnosť sebarealizácie a zároveň vás napĺňala. Voľbu povolania - spolu s jej dôvodmi a dôsledkami - študuje celý odbor psychológie, psychológia práce. Tá sa okrem rád žiakom a študentom do života zaoberá aj náborom nových zamestnancov, hodnotením ich práce, motiváciou k práci a analýzou požiadaviek najrôznejších profesií.

Pre posúdenie každého jednotlivca a potenciálneho uchádzača o pracovné miesto sa dajú použiť psychometrické testy, ktoré posúdia uchazečovu osobnosť, predpoklady k práci a mieru adaptácie na ňu (formou učenia). Spoločnosti vo svojom vlastnom záujme venujú výberu kvalifikovaných pracovníkov veľkú pozornosť. Práve na nich totiž závisí, či bude firma prosperovať, alebo naopak.

Psychotesty a testy osobnosti sa od testov schopností a IQ líši tým, že nazáleží na faktore vzdelanosti, ktorý môže byť neobjektívny kvôli vplyvu prostredia na človeka. Využitie IQ testov k analýze človeka je značne kontroverzné, problém tkvie predovšetkým v tom, že skúmajú iba schopnosť logického myslenia (ktoré je potrebné v matematike), ostatné typy ale zanedbáva.

Psychotest v žiadnom prípade nedokáže vyjadriť, že sa na danú prácu hodí jeden človek najlepšie. K rozhodovaniu zamestnávateľov prispieva tiež prijímací pohovor a motivačný list, do úvahy sa berú pracovné skúsenosti, vzdelanie, jazykové a odborné zručnosti. Veľakrát však najväčšiu úlohu hrá prvý dojem a charizma, akú človek vyžaruje.

Okrem samotnej selekcie nových zamestnancov používajú personálne oddelenie veľkých firiem testy a dotazníky k posúdeniu vhodnosti na vedúcu pozíciu. Profesionál, ktorý svoj odbor výborne pozná a má skvelé pracovné výsledky sa nemusí hodiť na miesto top manažéra. Ten je skôr dominantný ako submisívny, musí mať analytické nadanie, schopnosť viesť tím, niesť zodpovednosť, je po ňom do istej miery požadovaná odolnosť voči stresu a schopnosť rozpoznať a pochopiť problémy druhých.