en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Ako moja osobnosť ovplyvní moje vzdelanie a budúce povolanie?

3.jpg

Po vyplnení záujmového testu a zobrazenie výsledkov, vám bol pridelený jeden typ osobnosti. Je charakterizovaný prvým písmenom v popise osobnosti, teda R, I, A, S, E alebo C. Toto písmeno charakterizuje vaše základné a najsilnejšie povahové rysy. Pri výbere študovaného odboru alebo výberu povolania, majte na pamäti vaše povahové rysy, ktoré predurčujú úspešnosť v danom odbore.

Realista každým kúskom - R

Čo je typické pre praktické a zručné osobnostné typy R?

Charakteristika osobnosti: Uzavretý, mužný, prispôsobivý, úprimný, rýdze, materialistický, prirodzený, vytrvalý, neangažovanosti typ

Druhy činnosti: Mechanická činnosť s materiálmi, surovinami, objekty či zvieratami a rastlinami, vopred dané a usporiadané činnosti

Schopnosti a zručnosti: Manuálna zručnosť, schopnosti v oblasti mechaniky, elektrotechniky a techniky

Najčastejšie povolania: Zamestnanie s odborným a technickým zameraním, napr stavebný robotník, mechanik, elektrotechnik, práce vo verejných službách, banské a spracovateľské odbory ...

Požiadavky pracovného prostredia: Potreba jasne stanovených pracovných činností a zázemie, práca so surovinami, zvieratami av oblasti opráv a servisu. Manuálne a technická zručnosť a rozvinuté technické myslenie

Intelektuál - I

Čo je typické pre vedecké a bádateľské typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Nezávislý, analytický, metodík, rozumovo orientovaný až intelektuálne typ, asociálne, opatrný, nenáročný, do seba zahľadený, kriticky zmýšľajúci

Druhy činnosti: bádania v oblasti fyzikálnych, biologických a kultúrnych javov a procesov, snaha o ich pochopenie

Schopnosti a zručnosti: matematické a vedecké predpoklady

Najčastejšie povolania: Zamestnanie vedecky orientovaná, intelektuálne a technická. Časté práce vo vedeckých odboroch a verejných službách

Požiadavky pracovného prostredia: Systematický výskum a štúdium fyzikálnych, kultúrnych a biologických procesov. Rozvinuté jazykové schopnosti

Umelec a bohém - A

Čo je typické pre umelecky založené typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Neviazaný, silne emocionálne, nezávislý, komplikovaný, výbušný, neporiadny, zahľadený do seba, tvorivý, originálny, nepraktický a neviazaný

Druhy činnosti: Činnosti, ktoré vyžadujú umelecké cítenie pre tvar, hudbu a pohyb

Schopnosti a zručnosti: Výtvarné, dramatické, literárne a pohybové schopnosti, rovnako ako jazykové zručnosti

Najčastejšie povolania: Práca v umeleckých a tvorivých oblastiach ako hudobné a literárne odbory, výtvarné polygrafické zamestnania ako architekt, fotograf, spisovateľ alebo aranžér

Požiadavky pracovného prostredia: Tvorba umeleckých diel. Tvorivé a umelecké schopnosti, bohatá fantázia, hudobné, literárne alebo výtvarný talent. Cit pre hudbu, jazyk, farby a tvar

Spoločenský človek - S

Čo je typické pre sociálne zameraný typ osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Ochotný a spoločenský človek prospešný svojmu okoliu. Priateľský, družný, láskavý, majúci zodpovednosť, ohľad a takt

Druhy činnosti: Vytváranie sociálnych kontaktov s ľuďmi najrôznejších vekových kategórií v snahe je informovať, rozvíjať, cvičiť, vzdelávať alebo liečiť

Schopnosti a zručnosti: Schopnosť orientovať sa v medziľudských vzťahoch. Výchovné, interpresonální a vzdelávacie zručnosti

Najčastejšie povolania: Pedagogická, výchovná a poradenská povolania, zameraná na sociálnu starostlivosť alebo prácu vo verejných službách ako čašník, zdravotná sestra, učiteľ alebo psychiater

Požiadavky pracovného prostredia: Pedagogika, výchova, informatika, zdravotníctvo, poradenstvo a práce v sociálnych službách. Vysoká empatie a dobré vnímanie problémov ostatných s tendenciou pomáhať, organizovať a riadiť

Podnikavec - E

Čo je typické pre vedecké a podnikateľské typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Veľmi ambiciózny, dobrodružný, optimistický, nezávislý, energický, dobre argumentující, zištné, na seba spoliehajúci, unáhlený

Druhy činnosti: Vedenie skupiny ľudí s očakávaním dosiahnutia organizačných cieľov, úloh a ekonomického zisku

Schopnosti a zručnosti: argumentačné a rečnícke schopnosti, schopnosť obsadzovať vedúce pozície

Najčastejšie povolania: Uplatnenie v manažérskych, obchodných, organizačných pozíciách a prác pre verejné služby ako nákupca, majster, obchodný zástupca alebo burzový maklér

Požiadavky pracovného prostredia: Organizácia a vedenie obchodných alebo hospodárskych záležitostí a pracovných skupín. Dosažní vysokého ekonomického zisku a pracovných výsledkov. Potreba viesť, riadiť a organizovať činnosti podriadených a presvedčiť ich o svojej pravde

puntičkár - C

Čo je typické pre usporiadané a konvenčné typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Veľmi zásadový, svedomitý, flexibilné, ľahko asociálne, defenzívne, praktický, efektívny a vytrvalý

Druhy činnosti: Ukladanie správ, úprava listín, organizovanie, obsluha, administratívne a obchodné činnosti

Schopnosti a zručnosti: Obchodné, kancelárske a manuálne zručnosti

Najčastejšie povolania: Povolanie v oblasti verejných služieb, administratívy, obchody alebo na úradoch napr operátor, sekretárka, účtovník alebo obchodný referent

Požiadavky pracovného prostredia: Spracovanie dát, čísel a ich následná organizácie. Manipulácia s kancelárskou a výpočtovou technikou rovnako ako dokumentácie a archivácia