en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Ako si deliť domáce práce?

8.jpg

Po celom svete sa postupne preferuje rovnoprávnosť žien a mužov, ich spoločný podiel na domácnosti a lepšie pracovné uplatnenie pre ženy. Emancipácia niekde zašla až tak ďaleko, že v niektorých rodinách zostávajú na materskej namiesto žien sami muži. Ako ale táto nerovnováha prispieva manželstvo?

Podľa nórskej štúdie, ktorá bola vykonaná vedci so špecializáciou na rovnosť v domácnosti, končí polovica manželstiev, kde sa muž aspoň z polovice zapája do chodu domácnosti, v polovici prípadov rozvodom. Miera rozvodovosti tak úmerne stúpa, čím viac muž v domácnosti musí obstarať.

Pôvodná predstava, že najviac rovnoprávna manželstvo, kde sa domáce aj iné práce delí rovným dielom, bývajú spokojnejší, sú zrejme mylná. Vo zväzkoch, kde žena vykonáva všetky domáce práce len s minimálnym zapojením manžela, dochádza k rozvodu podstatne menej často. Možno z toho vyvodzovať, že opustenie starého modelu rodiny, kde žena zaujímala úlohu gazdinej a muž živiteľa, nie je ľahké opustiť tak ľahko, ako si niektorí vedci mysleli.

Zásadnou chybou je práve vznik moderného manželstva. Ženy tu mnohokrát zastávajú lepšie platenú prácu a často disponujú aj väčším vzdelaním. Manželstvo, kde sa páry snažia presne vymedziť hranice ich povinností a záväzkov, prestáva byť prirodzeným zväzkom s tava sa z neho zväzok obchodnej. Miera rozvodovosti tak nezávisí priamo na domácich prácach samotných, ale z nevyjasnené pozície muža v domácnosti. Táto situácia vyvoláva skôr konfliktné, ako harmonické situácie.

Ak si vezmeme príklad Nórska, kde bol tento výskum nadobudol, podieľa sa na starostlivosť o dieťa sedem z desiatich manželstiev. Keď sa však zameriame na vykonávanie domácich prác, leží v siedmich desatinách všetka zodpovednosť len a len na ženách.

Napriek tomu však existuje výskum, ktorý dokazuje, že vykonávanie domácich prác, môže muža dokonca tešiť. Je len dôležité im stále ponechávať postavenie hlavy rodiny a živiteľa.