en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”

Čo to je RIASEC

RIASEC je test, ktorý je často využívaný v psychológii osobnosti. Každý človek je jedinečný, jeden sa hodí na matematiku, druhý rozumie praktickým veciam a tretí má dobrú schopnosť presvedčovať. Všetky tieto vlastnosti možno použiť na opis osobnosti ...

Ako moja osobnosť ovplyvní moje vzdelanie a budúce povolanie?

Po vyplnení záujmového testu a zobrazenie výsledkov, vám bol pridelený jeden typ osobnosti. Je charakterizovaný prvým písmenom v popise osobnosti, teda R, I, A, S, E alebo C. Toto písmeno charakterizuje vaše základné a najsilnejšie povahové rysy. Pr...

Určovanie osobnostných typov metódou RIASEC

R - Realistický typ (osobnosť manuálne a technicky zručná) Realistický typ osobnosti sa vyznačuje predovšetkým typicky mužskými povahovými črtami. Jedná sa o jedinca výkonné so sklonom k ​​technickým činnostiam. Povahovo sú vyrovnaní, stáli a bez...

Chceli by ste byť lepší v práci? hrajte poker

Ak je pred vami nepríjemný pracovný pohovor alebo dôležitá obchodná schôdzka, môžete sa na ňu pripraviť niekoľkými spôsobmi. Úplne neobvyklým spôsobom je však hranie pokru, ktoré vycvičí tie stránky osobnosti, ktoré sú potrebné nielen pre správne od...

Aké sú najlepšie platené profesie?

Za samozrejmosť sa dá považovať úmera čím vyššie vzdelanie, tým vyšší (nielen) nástupný plat. Zamestnávateľ sa pri výbere z uchádzačov rozhodne práve pre tých s vysokoškolským titulom, pretože úspešné dokončenie vysokej školy svedčí o záujme uc...

Psychológia práce - dôležitý pojem

Kdekto si môže povedať, že psychológia práce je obyčajný pojem. Pravý opak je však pravdou. Už pri drobnom zamyslení nad touto témou sa dozvieme, že nie je radno sa s ním zahrávať a takisto, že veľmi úzko súvisí s pracovnými výsledkami, ale aj s ...

Možné životné rozhodnutia už v pätnástich rokoch

Každý z nás má ako malý svoj sen. Niekto sa chce stať astronautom, iný smetiarom, ďalší napríklad kuchárom či učiteľom. Ku každému povolaniu však vedie dlhá cesta. Jedno rozhodnutie ju však môže poriadne ovplyvniť. Nie v osemnástich rokoch, keď ...

Kariérové poradenstvo

Plánovanie budúcej kariéry je v súčasnej dobe jedným z najdôležitejších psychických procesov, ktorá má významný vplyv na budúci vývoj života. Podľa Národnej asociácie pre kariérový vývoj (NCDA) však len 32% ľudí aktívne plánujú výber svojho povolani...

Ako firmy pristupujú k psychológii práce?

Vyberajte svoju prácu starostlivo, tak, aby vám prinášala možnosť sebarealizácie a zároveň vás napĺňala. Voľbu povolania - spolu s jej dôvodmi a dôsledkami - študuje celý odbor psychológie, psychológia práce. Tá sa okrem rád žiakom a študentom do ž...

Ako si deliť domáce práce?

Po celom svete sa postupne preferuje rovnoprávnosť žien a mužov, ich spoločný podiel na domácnosti a lepšie pracovné uplatnenie pre ženy. Emancipácia niekde zašla až tak ďaleko, že v niektorých rodinách zostávajú na materskej namiesto žien sami muži....

Ľudia sa obávajú nezamestnanosti. Hľadajú druhú prácu

Český štatistický úrad zverejnil začiatkom októbra výsledky prieskumu, kde sa ukázalo, že stále viac Slovákov hľadá druhé zamestnanie. Od konca minulého roka až do tohtoročného polroka sa ľudí s dvoma pracovnými pomermi zdvihol o takmer osem percent....

Teória výberu zamestnania podľa J.L. Hollanda

Psychológ John Lewis Holland sformuloval veľmi jednoduchú a prakticky využiteľnú teóriu voľby povolania. Vďaka nej je možné veľmi ľahko ovplyvniť svoje rozhodovanie pri výbere budúceho povolania. Teóriu JLHollanda je možné sformulovať pomocou niekoľ...