en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Kariérové poradenstvo

10.jpg

Plánovanie budúcej kariéry je v súčasnej dobe jedným z najdôležitejších psychických procesov, ktorá má významný vplyv na budúci vývoj života. Podľa Národnej asociácie pre kariérový vývoj (NCDA) však len 32% ľudí aktívne plánujú výber svojho povolania.

Poradenská psychológia sa dnes čoraz viac zaoberá teóriou a výskumom voľby budúceho povolania u žiakov a študentov a ich budúce kariérový vývoj. Kariéra je v posledných rokoch chápaná ako veľmi dôležitá etapa jedinca, v ktorej sa dostáva do kontaktu s množstvom vekovo podmienených požiadaviek a nárokov, s ktorými sa musí vysporiadať, aby kladne sformoval svoju osobnosť.

Mladí ľudia musia vo svojom živote, aj keď sa to nezdá, zdolávať veľkú rad problémov. Medzi 43% z nich sa radí starosti s budúcim výberom povolania a až 46% percent tvoria otázka budúceho štúdia na stredných a vysokých školách. Kariérový vývoj možno preto chápať ako určitá forma osobnostné zmeny, počas ktorej sa mení nielen ľudia, ale aj podmienky vonkajšieho prostredia. Tento proces je tak uzavretý v nekonečnej slučke a prebieha stále dookola. Ľudia majú potrebu si voliť povolania, ktoré by dávalo nejaký zmysel a plynul z neho úžitok ako pre ne samotné, tak aj pre širšiu verejnosť. Aj cez tieto potreby ľudí je podľa prieskumu NCDA:

 • 50% ľudí nespokojných so svojím súčasným zamestnaním
 • 50% ľudí ochotných brať nižší plat výmenou za zmysluplnú prácu
 • 75% ľudí nespokojných so svojím súčasným platom
 • 50% trestať syndrómom vyhorenia

Kariérové ​​poradenstvo sa zameriava na analýzu mnohých poznatkov v oblasti zamestnania a tvoria rôznorodý súbor aktivít, ktoré môžu zamestnanca aj tých, ktorí zamestnanie ešte len hľadajú, motivovať a inšpirovať.

Oblasť kariérového poradenstva a správanie sa v poslednej dobe špecializuje na oblasť kariérového rozhodovania. Kariérové ​​poradne sa tak snaží klientom dopomôcť k čo najjednoduchším rozhodovaní ohľadom výberu budúceho povolania a ich spokojnosti. Diagnostika kariérového rozhodovania dospela v posledných rokoch k veľkému vývoju. Za pomocou dotazníkov, dlhodobejšieho pozorovania a sebahodnotenie sa snaží zachytiť proces kariérneho rozhodovania v rôznych etapách ľudského života.