en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Čo to je RIASEC

8.jpg

RIASEC je test, ktorý je často využívaný v psychológii osobnosti. Každý človek je jedinečný, jeden sa hodí na matematiku, druhý rozumie praktickým veciam a tretí má dobrú schopnosť presvedčovať. Všetky tieto vlastnosti možno použiť na opis osobnosti a výber vhodného pracovného prostredia do budúcnosti.

Najdôležitejšou otázkou pri voľbe povolania by mala byť, či bude daná práca človeka baviť a ďalej tiež, či jej bude rozumieť. Teória RIASEC predpokladá, že človek v sebe vždy má predpoklady, ktoré sa dajú rozdeliť do šiestich skupín:

Z týchto šiestich typov je možné zostaviť tzv. "" kód osobnosti"", čo sú tri písmená najsilnejších predpokladov. Napríklad ICS sú pre človeka vedecky orientovaného, ktorý má zároveň silne vyvinuté spoločenské a konvenčné predpoklady.

písmeno typ (anglicky) typ (slovensky) orientácia na
R realistic praktický práca s nástrojmi, zvieratami, manuálna práca
I Intelectual intelektuálny vedecká, analytická práca, riešenie problémov
A artistic umelecký umelecká, kreatívna a nezávislá práca
S social spoločenský práca s ľuďmi, tímová práca a pomoc ľuďom
E enterpreneur podnikateľský vodcovské, riadiace práce v súťaživom prostredí
C conventional konvenčný práce organizované a presne určené

Zobraziť vhodné povolania pre:

typ R (praktický) typ I (intelektuálny) typ A (umelecký)
typ S (spoločenský) typ E (podnikateľský) typ C (konvenčný)