en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Legal Notice

(ďalej len "Administrátor") a návštevník webovej stránky Administrátora (ďalej len "Užívateľ") súhlasí s nasledujúcimi podmienkami použitia uvedenými nižšie.

Podmienky použitia

Tieto podmienky použitia ("Podmienky použitia") sa vzťahujú na používanie webovej prezentácie umiestnené na http://www.test-osobnosti.sk/ a všetkých ostatných Administrátorových webových stránok, ktoré odkazujú na tieto podmienky.

Služba Premium SMS je poskytovaná len pre zákazníkov mobilných operátorov so sídlom v Slovenskej republike (Orange, T-Mobile, O2).

Používatelia, ktorí si želajú zobraziť výsledky testu umiestneného na webovej stránke Administrátora musí zaslať textovú správu obsahujúcu kľúčové slovo priradené k platbe SMS. Alternatívou je platba prostredníctvom PayPal za zvýhodnenú cenu.

Služba je spoplatnená čiastkou 5 € za SMS. Táto suma bude strhnutá z autorove predplatenej karty alebo účtu u poskytovateľa mobilných služieb. Táto služba využíva jednorazové formy platby a užívateľmi nebudú účtované žiadne ďalšie platby ani predplatné služby.

Užívateľov mobilný účet musí mať umožnené zasielanie SMS.

Užívateľ je zodpovedný za ochranu a bezpečné uchovanie svojho užívateľského mena a hesla. Užívateľ súhlasí, že všetky aktivity vykonané skrze jeho účet sa právne vzťahujú na neho.

Užívateľ berie na vedomie, že SMS služby môžu byť kedykoľvek nepriaznivo ovplyvnené problémami s užívateľovou mobilnou sieťou, vrátane ale neobmedzujúce sa na zásahy do siete. Administrátor nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie či výdavky vzniknuté priamo alebo nepriamo užívateľovi v dôsledku problémov spôsobených mobilnou sieťou užívateľovho poskytovateľa mobilných služieb.

Administrátor rešpektuje osobné údaje užívateľov a zaväzuje sa konať v súlade s príslušnými slovenskými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Žiadne používateľské údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.

Kontaktná emailová adresa: info@test-osobnosti.sk