en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Psychológia práce - dôležitý pojem

11.jpg

Kdekto si môže povedať, že psychológia práce je obyčajný pojem. Pravý opak je však pravdou. Už pri drobnom zamyslení nad touto témou sa dozvieme, že nie je radno sa s ním zahrávať a takisto, že veľmi úzko súvisí s pracovnými výsledkami, ale aj s osobným životom.

Kto nie je spokojný v práci, často nie je šťastný ani mimo ňu. Tento fakt je známy už veľmi dlho. V práci by sa preto mali vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky, aby boli spokojné všetky strany. Bohužiaľ, často to tak nie je. Práca samotná, jej výsledky a podmienky, kde sa odohráva. Tieto problémy, ich dôsledky či vzťahy skúma psychológia práce, ktorá je tak oveľa dôležitejšia, než sa zdá.

Pojmom psychológia práce sa v minulosti zaoberala celá rada známych mien. Vývoj však išiel dopredu a samotná psychológia práce sa začala formovať po druhej svetovej vojne. O čo sa vlastne jedná? Človek by do práce nemal chodiť len z povinnosti. Pracovisko by malo byť miestom, kde sa cíti dobre, človek zapadá do príjemného kolektívu, pracuje v čistých a príjemných podmienkach a môže sa tešiť na adekvátny honorár. Malo by sa vytvoriť ideálne sociálne prostredie, z ktorého bude ťažiť celá spoločnosť.

Pre každého sú tieto slová splneným snom. Pre koho však realitou? Už keď ako sveta neznalí volíme výber školy, premýšľame o nej ako o mieste, kam by sme chceli chodiť radi. Voľba povolania je potom v tomto kroku ešte ďaleko dôležitejšie. Rôzne psychotesty a testy osobnosti nám napovedia, ako na tom môžeme byť, ale psychológia práce je špecifický pojem. Odvodzuje sa priamo z pracovného procesu, kde sleduje, ako ľudia konajú, ako dokážu reagovať na najrôznejšie situácie a vysporiadať sa s nimi. Každý pracovník má svoje schopnosti, ktoré stále môže rozvíjať, ale aj potreby, ktoré by si mal vďaka práci uspokojiť. Potrebuje totiž uživiť nielen seba, ale celú svoju rodinu. Väčšina zamestnancov sa však neuspokojí s tým, čo má a neustále chce vo svojej kariére rásť.

Od toho sa tiež odvíja plat. Každý sa snaží, aby bol čo najvyšší. Dôležité je tiež hodnotenie, ktorým každý pracovník prechádza a ktoré môže ukázať jeho silné, ale aj slabé stránky. Pre ich zlepšenie poslúži výcvik alebo aj motivácia, či už peňažná alebo akákoľvek iná. Všetkými týmito bodmi sa psychológia práce zaoberá a vytvára pôdu na ich skúmanie. Každý pojem je sám o sebe veľmi zaujímavý a ovplyvňuje, ale tiež skúma a vyvodzuje výsledky z toho, ako sa ľudia v práci správajú. Ak všetky body poskladáme dohromady, dostaneme zložitú mozaiku, ktorá však do seba dokonale zapadá. Psychológia práce je preto veľmi dôležitá.