en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Teória výberu zamestnania podľa J.L. Hollanda

4.png

Psychológ John Lewis Holland sformuloval veľmi jednoduchú a prakticky využiteľnú teóriu voľby povolania. Vďaka nej je možné veľmi ľahko ovplyvniť svoje rozhodovanie pri výbere budúceho povolania. Teóriu JLHollanda je možné sformulovať pomocou niekoľkých jednoduchých pravidiel.

V západných spoločnostiach ako je tá európska alebo americká možno drvivú väčšinu ľudí zaradiť do jednej zo šiestich osobnostných skupín podľa ich záujmov a vlastností: manuálne technické (R), bádateľské (I), umelecké (A), sociálne (S), podnikavých (E) a konvenčné (C). Čím väčšia zhodu s jedným typom človek zaznamená, tým viac sa vyznačuje typickými vlastnosťami pre ňu vlastné.

Ľudia, vyznačujúca sa rovnakými alebo podobnými osobnostnými črtami, si spolu ďaleko viac rozumie, ako protichodné typy. V týchto situáciách sa veľmi často uplatňuje heslo "Vrana k vrane sadá".

Rovnako osobnostné typy tiež vyhľadávajú podobné profesie a pracovné prostredie. Podnikavej typy sa väčšinou stretávajú v profesiách, kde sú vyžadované organizačné schopnosti, praktické myslenie a obchodné zručnosti.

Podobne ako profesie, možno aj povolanie rozdeliť do rovnakých šiestich skupín, podľa hlavných rysov, ktoré sa pri ich výkone vyžadujú.

Práve podlé tejto typologickej schody povolania s osobnostnými typmi dá veľmi dobre predpovedať a odhadnúť, či bude človek v budúcom zamestnaní spokojný a úspešný.

Práve spokojnosť a úspech v povolaní je veľmi silne viazaný na voľbu profesií, ktoré sa zhodujú s osobnostnými rysmi uchádzača. V prípade správnej voľby sa bude môcť človek maximálne realizovať a dať priechod svojim silným osobnostnom stránkam.