en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
riasec
RIASEC
praktický skúmavý umelecký spoločenský podnikateľský konvenčný
13 %9 %21 %27 %16 %14 %
RIASEC ↑ Rozdelenie Vašej osobnosti (predpokladov) do 6 oblastí ↑

Váš typ osobnosti sa dá vyjadriť troma písmenami:

SAE

Prvé písmeno označuje dominantnú časť Vašej osobnosti, druhé a tretie písmeno potom časť doplnkovú.

Pokiaľ už pracujete a našli ste rozdiel medzi typom Vašej osobnosti a Vašou prácou (napr. osobnosť AIS v tradičnom [C] prostredí), možno by ste mohli porozmýšľať nad zmenou zamestnania. Pokiaľ ešte nepracujete, tak vám odporúčame vybrať si Vaše zamestnanie v súlade s Vašimi záujmami a osobnosťou a prajeme Vám veľa šťastia a úspechov.

×Vaše osobné hodnotenie
RVo Vašom živote prevažujú veci teoretické a "virtuálne" (napr. počítačové) nad vecmi fyzickými. Nie ste prakticky zameraný typ, ale keď si preštudujete návod, ste schopný manuálne činnosti a opravy obstojne vykonať. Na praktické povolanie ako je napríklad automechanik alebo elektrikár sa nehodíte.
ISkôr vyriešite zložitý organizačný alebo medziľudský problém než problém matematický. Nevyhľadávajte nevyriešené otázky a uprednostňujte priamočiaré riešenie, hoci je často i časovo náročnejšie. Nehodíte sa na povolania akými sú napríklad bilóg, programátor alebo lekár.
AVo Vašej osobnosti prevažuje kreativita a nespútanosť. Ste otvorený, radi dávate priechod svojim myšlienkám a nápadom, nenávidíte monotónnu prácu a presné úlohy. Ste nápaditý, impulzívny, nezávislý, môžete byť ale neporiadný a nerozhodný. Vhodné povolania pre Vás by boli napríklad: maliar, architekt, učiteľ tanca, novinár, sochár, fotograf, skladateľ či spisovateľ.
SVašou silou je sociálne cítenie. Radi sa priatelíte a zoznamujete sa, snažíte sa vybudovať si v okolí spoločenské postavenie. Ste družný, súcitný a taktný, zaujímate sa o ľudí okolo seba, často ostatnýmm nezištne pomáhate. Vyhovovalo by Vám povolanie v ktorom by ste pomáhali, liečili, vzdelávali alebo radili ostatným ľuďom, nejlepšie deťom. Takéto povolania sú napríklad: sociálny pracovník, zdravotná sestra, učiteľ, praktický lekár, psychológ, terapeut, detektív alebo personalista.
EVerejné prejavy Vám nerobia príliš veľké problémy, za svoju prácu očakávate primeranú finančnú odmenu a pokiaľ možno tak aj vzostup Vášho postavenia a vzostup nahliadania ostatných ľudí na Vás. Vaša osobnosť sa nevylučuje s podnikavými povolaniami ako napríklad obchodný zástupca, predajca áut, riaditeľ, manažér, nákupca či nezávislý podnikateľ.
CSte veľmi nekonvenčný a originálny človek, neradi sa podriaďujete pravidlám a záležitosti riešite po svojom i s možnosťou tvrdého pádu. Nevyhovujú Vám presne zadané požiadavky, výsledky a termíny. Často ste zbrklý a netrpezlivý. Zamestnanie ako napríklad sekretárka, účtovníčka či bankár nie sú nič pre Vás.

Zoznam povolaní podľa predpokladanej vhodnosti (zoraďte kliknutím na nadpis):
Povolanie Vybrali ste? (zoradiť) Celkový výsledok (zoradiť)
Učiteľ v škôlke
 R:12  I:16  A:20  S:28  E:11  C:14 
Ne85.8
Letuška
 R:12  I:9  A:19  S:22  E:26  C:13 
Ano82.9
Stredoškolský učiteľ
 R:12  I:17  A:17  S:28  E:12  C:14 
Ne80.8
Kaderníčka
 R:14  I:8  A:20  S:20  E:25  C:13 
Ne77.1
Moderátor
 R:10  I:14  A:23  S:22  E:20  C:11 
Ano76.9
Turistický sprievodca
 R:14  I:11  A:17  S:21  E:25  C:12 
Ano72.5
Režisér
 R:14  I:10  A:25  S:16  E:21  C:10 
Ne64.7
Vysokoškolský učiteľ
 R:16  I:19  A:17  S:22  E:12  C:14 
Ne64.7
Kurátor
 R:12  I:20  A:22  S:14  E:17  C:14 
Ne62.5
Praktická sestra
 R:18  I:17  A:12  S:28  E:11  C:14 
Ne60.1
Copywriter
 R:9  I:13  A:26  S:17  E:22  C:13 
Ano58.1
Sociálny pracovník
 R:13  I:11  A:12  S:21  E:25  C:17 
Ne57.8
Personalista
 R:11  I:12  A:11  S:23  E:27  C:15 
Ano55.5
Dispečér
 R:17  I:9  A:9  S:27  E:13  C:25 
Ne55.3
Knihovník
 R:11  I:16  A:24  S:15  E:15  C:20 
Ne52.8
Kameraman
 R:21  I:13  A:25  S:13  E:15  C:13 
Ne50.3
Barman
 R:18  I:9  A:10  S:22  E:27  C:13 
Ne47.7
Psychológ
 R:8  I:26  A:21  S:19  E:13  C:13 
Ano47.3
Policajt
 R:22  I:12  A:9  S:22  E:19  C:17 
Ano44.5
Spevák
 R:10  I:12  A:30  S:16  E:21  C:10 
Ne42.4
Tajný agent
 R:18  I:11  A:8  S:22  E:26  C:14 
Ne42.4
Novinár
 R:9  I:18  A:27  S:16  E:19  C:11 
Ne39.7
Kuchár
 R:22  I:9  A:16  S:15  E:25  C:13 
Ne39.7
Sociológ
 R:9  I:29  A:19  S:19  E:13  C:13 
Ne34
Psychiater
 R:10  I:18  A:16  S:12  E:12  C:16 
Ne34
Architekt
 R:20  I:19  A:23  S:11  E:15  C:12 
Ne34
Zubný lekár
 R:17  I:24  A:13  S:18  E:14  C:13 
Ne31.1
Krajčír
 R:30  I:11  A:20  S:10  E:15  C:15 
Ne31.1
Poštár
 R:14  I:10  A:10  S:18  E:27  C:21 
Ano29.6
Lekár
 R:16  I:25  A:12  S:17  E:17  C:13 
Ano29.6
Hasič
 R:29  I:13  A:9  S:20  E:16  C:13 
Ano29.6
Obchodník
 R:15  I:10  A:10  S:18  E:26  C:21 
Ne28.2
Právnik
 R:12  I:16  A:12  S:16  E:27  C:17 
Ne22.2
Vojak
 R:26  I:13  A:11  S:14  E:19  C:17 
Ne9.6
Mäsiar
 R:30  I:9  A:11  S:14  E:20  C:16 
Ne9.6
Hodinár
 R:26  I:10  A:14  S:11  E:21  C:19 
Ne6.3
Ekonóm
 R:16  I:25  A:11  S:13  E:18  C:17 
Ne3
Sekretárka
 R:11  I:11  A:10  S:16  E:23  C:29 
Ne3
Archeológ
 R:18  I:26  A:16  S:12  E:12  C:16 
Ne3
Security Manager
 R:21  I:10  A:7  S:17  E:26  C:19 
Ne3
Predavač
 R:19  I:9  A:9  S:14  E:20  C:28 
Ne-0.4
Veterinár
 R:21  I:26  A:14  S:14  E:14  C:12 
Ne-0.4
Strojvodca
 R:30  I:10  A:10  S:16  E:14  C:21 
Ne-0.4
Colný agent
 R:14  I:12  A:9  S:14  E:22  C:29 
Ne-3.8
Úradník
 R:17  I:10  A:8  S:14  E:17  C:34 
Ne-10.7
Správca databázy
 R:18  I:25  A:10  S:15  E:13  C:19 
Ne-10.7
Kartograf
 R:20  I:20  A:18  S:8  E:8  C:18 
Ne-10.7
Opravár
 R:35  I:9  A:9  S:16  E:13  C:18 
Ne-10.7
Realitný maklér
 R:15  I:9  A:9  S:13  E:28  C:26 
Ne-10.7
Koroner
 R:18  I:25  A:11  S:12  E:15  C:19 
Ne-10.7
Lekárnik
 R:17  I:23  A:11  S:11  E:15  C:22 
Ne-14.2
Obchodný manažér
 R:7  I:9  A:10  S:16  E:31  C:25 
Ne-17.8
Technická podpora IT
 R:19  I:22  A:10  S:15  E:12  C:22 
Ne-17.8
Automechanik
 R:34  I:12  A:14  S:9  E:14  C:17 
Ne-17.8
Poľnohospodár
 R:27  I:12  A:8  S:12  E:22  C:18 
Ne-21.4
Finančný riaditeľ
 R:9  I:13  A:8  S:16  E:30  C:24 
Ne-25.1
Pilot
 R:27  I:17  A:8  S:12  E:20  C:16 
Ne-25.1
IT manažér
 R:17  I:19  A:8  S:12  E:23  C:22 
Ne-28.8
Hájnik
 R:33  I:18  A:10  S:10  E:16  C:13 
Ano-34.2
Auditor
 R:12  I:16  A:7  S:12  E:23  C:29 
Ne-36.4
Železničný inšpektor
 R:28  I:13  A:10  S:10  E:15  C:25 
Ne-36.4
Profesionálny vodič
 R:38  I:9  A:9  S:9  E:17  C:17 
Ne-36.4
Premietač
 R:35  I:12  A:12  S:10  E:12  C:21 
Ne-48
Hodinový manžel
 R:37  I:13  A:9  S:11  E:13  C:17 
Ne-48
Lesník
 R:28  I:25  A:10  S:10  E:13  C:13 
Ne-51.9
Štatistik
 R:15  I:27  A:11  S:8  E:13  C:25 
Ne-51.9
Biológ
 R:21  I:30  A:14  S:9  E:14  C:23 
Ne-60
Zvukár
 R:36  I:16  A:9  S:9  E:13  C:16 
Ne-60
Kováč
 R:38  I:11  A:9  S:9  E:13  C:19 
Ne-60
Buldozerista
 R:38  I:12  A:10  S:10  E:12  C:19 
Ne-60
Robotník
 R:38  I:12  A:10  S:10  E:12  C:19 
Ne-60
Žeriavnik
 R:38  I:12  A:10  S:10  E:12  C:19 
Ne-60
Astronóm
 R:22  I:29  A:15  S:8  E:8  C:18 
Ne-64.1
Kriminalista
 R:22  I:24  A:8  S:9  E:14  C:23 
Ano-67.3
Programátor
 R:22  I:28  A:11  S:9  E:11  C:20 
Ne-68.2
Elektromechanik
 R:35  I:19  A:11  S:9  E:11  C:16 
Ne-68.2
Počítačový inžinier
 R:25  I:25  A:9  S:8  E:13  C:20 
Ne-72.3