en cz
 • 1.

  “Zistite typ Vašej
  osobnosti”
 • 2.

  “Spoznajte, aké sa k Vám
  hodí povolania”
 • 3.

  “Urobte správne životné
  rozhodnutie”
Google Plus

Určovanie osobnostných typov metódou RIASEC

13.jpg

R - Realistický typ (osobnosť manuálne a technicky zručná)

Realistický typ osobnosti sa vyznačuje predovšetkým typicky mužskými povahovými črtami. Jedná sa o jedinca výkonné so sklonom k ​​technickým činnostiam. Povahovo sú vyrovnaní, stáli a bezkonfliktný. V sociálnom živote sú prevažne uzavretie sa sklony k mlčanlivosti. Napriek tomu sa však vyznačujú dobrotivú povahou a úprimnosťou. Vynikajú v oblasti stavebníctva, techniky, strojárstva a iných fyzicky náročnejších aktivitách. Nevadí im fyzická práca, ako aj pobyt v prírode a obstarávanie zvierat či rastlín. Oproti ostatným povahovým typom oplývajú športové zdatnosťou a vytrvalosťou. Sú materiálne a prakticky zalozeni. Nové schopnosti si radšej osvojujú praxou av hodnotovom rebríčku dávajú prednosť materiáliím.

I - investigatívnu typ (osobnosť vedecko-výskumno založená)

Osobnosti spadajúce do rebríčka investigatívnych typov sa vyznačujú mechanickým a striktne logickým myslením. Typické sú pre ne výskumné pozície, kde využívajú analytické myslenie. Povahovo sú skôr uzavretí s neschopnosťou strhnúť dav a viesť ich svojim smerom. Oplývajú rozvážnosťou a nezávislosťou na ostatných ľuďoch. Radšej zotrvávajú v diaľky a systematicky nadobúdajú nových skúseností. Vyznačujú sa nedôverčivosťou. Investigatívnej typ osobnosti sa dobre uplatní v oblasti prírodných vied alebo matematiky. Dobre sa orientujú v štruktúrovanom prostredí. Radi pracujú samostatne v nižších pozíciách.

A - Umelecký typ (osobnosť umelecky orientovaná)

Emocionálne ladenie jedinci s originálnym, intuitívnym a tvorivým myslením sa jednoznačne radí medzi umelecké typy. Umelecké typy sú nestále, veľmi flexibilné a nezávislé. Sú otvorení voči svojmu okoliu a mnohokrát reagujú veľmi emotívne alebo expresívne. Radi si užívajú všetkých životných radostí a neboja sa svoje pocity vyjadriť akoukoľvek formou umenia. Do kategórie umeleckých typov rozhodne spadajú speváci, tanečníci, sochári a ďalšie profesie, vyjadrujúce svojou prácou emócie a pocity. Negatívne reagujú na stereotypné či konvenčné správanie. Sú veľmi neviazaní, impulzívny a vo svojom živote veľmi neusporiadaný. Majú sklony k chaosu a nepořádnosti. Viac ako materiálny svet je zaujíma emocionálne a estetické prežívanie života.

S - Sociálna typ (osobnosť sociálne zameraná)

Jedinci zapadajúce do sociálneho typu osobnosti sú veľmi zhovorčiví, priateľskí a extrovertne zameranie. Majú sklony k altruizmu a idealizmu. Radi spolupracujú s ostatnými a zúčastňuje sa verejného, ​​ako sociálneho života. Radi komunikujú s ostatnými a ponúkajú pomoc, či už zameranú na psychickú podporu, či na fyzickú výpomoc. Sú veľmi senzibilných až empatickí as ostatnými ľuďmi jednajú s najvyšším taktom, ohľaduplnosťou a ušľachtilosťou. Sociálna typy vyhľadávajú pozície, kde by sa mohli skupinovo podieľať na tvorbe niečoho nového. Radi diskutujú a riešia problémy. Sami seba berú ako spoločnosti prospešné jedinca, ktorí majú pochopenie a oplývajú nadmernou vrelosťou k svojmu okoliu.

E - Podnikavý typ (osobnosť s podnikavými sklonmi)

Podnikavé typy sa radi pri práci i bežnom živote spoliehajú predovšetkým na seba. Sú svedomití, odhodlaní a schopní k svojim cieľom využiť akýchkoľvek ekonomických či politických prostriedkov.

Ovplývajú vysokou schopnosťou argumentácie, rovnako ako presvedčivosti a organizačných schopností. Radi sú stredobodom tímu, kde môžu uplatniť svoje dominantné vlastnosti. Vo svojom snažení sa orientujú predovšetkým na svoje vlastné ciele, než na prospech ostatných ľudí. Perfektne sa uplatňujú ako reprezentanti alebo hovorca veľkých spoločností. Sami seba vnímajú ako vysoko ambiciózny a dominantné jedince, ktorí však v niektorých situáciách strácajú taktu. Sú netrpezliví a majú sklony k unáhleným záverom.

C - Konvenčné typ (osobnosť konformný zmýšľajúci)

konformný ladenie jedinci sú praktickí a výkonní, so sklonmi k starostlivosti. Názorovo sú veľmi konzervatívne a stáli. Neoplývajú spoločenským správaním a medzi ľuďmi jednajú skôr defenzívne. Nie sú spoločensky naladení, ale cíti sa dobre v pevne štruktúrovanom prostredí, kde sú si istí svojím miestom a pozíciou. Svoje organizačné schopnosti dokážu maximálne využiť pri pracovnom procese, kde sú pevne stanovené úlohy a úlohy. Títo jedinci sú veľmi zodpovední a schopní vykonávať veľké množstvo vedľajších či administratívnych činností. Vďaka tomu majú predpoklady pre vykonávanie širokého spektra zamestnania.